ΓΕΜΗ

17/04/2019

Νέος Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
21/09/2017

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΗΜΟΙ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ. Περιλαμβάνονται οι Δήμοι των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.
21/09/2017

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
21/09/2017

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΕΝΕΡΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2ΨΗΦΙΟ) ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2ΨΗΦΙΟ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ