ΟΑΕΔ

17/04/2019

Νέος Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
17/08/2018

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΑΕΔ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»
05/02/2018

Παραδοτέο ΟΑΕΔ για ΜΔΑΑΕ, Δεκέμβριος 2017: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΔΑΑΕ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
13/09/2017

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ, ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΑΕΔ 31-5-2017
13/09/2017

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΑΕΔ 31-5-2017
13/09/2017

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΑΕΔ 31-5-2017
12/09/2017

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΑΕΔ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»