ΕΡΓΑΝΗ

17/04/2019

Νέος Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
13/09/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2016β
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1ο 5-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016-2017. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ο 3-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016-2017. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1ο 5-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016-2017. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ο 3-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.