ΕΛΣΤΑΤ

17/04/2019

Νέος Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
21/09/2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1988-2016. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΣΤΑΤ