ΕΛΣΤΑΤ

17/04/2019

Νέος Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
21/09/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.