ΕΛΣΤΑΤ

17/04/2019

Νέος Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
21/08/2018

Διαδραστική Βάση Επαγγελμάτων 2018
06/03/2018

Διαδραστική Βάση Επαγγελμάτων 2017
21/09/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
13/09/2017

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ.
13/09/2017

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. 2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ.
13/09/2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
13/09/2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
13/09/2017

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ.
13/09/2017

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
13/09/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (1ΨΗΦΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3ΨΗΦΙΑ) 2011-2016.
13/09/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2ΨΗΦΙΟ) ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3ΨΗΦΙΑ) 2011-2016.