17/04/2019

Νέος Δικτυακός Τόπος Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας
21/08/2018

Διαδραστική Βάση Επαγγελμάτων 2018
17/08/2018

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΑΕΔ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»
06/03/2018

Διαδραστική Βάση Επαγγελμάτων 2017
05/02/2018

Παραδοτέο ΟΑΕΔ για ΜΔΑΑΕ, Δεκέμβριος 2017: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΔΑΑΕ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
21/09/2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1988-2016. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΣΤΑΤ
21/09/2017

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΗΜΟΙ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ. Περιλαμβάνονται οι Δήμοι των Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.
21/09/2017

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
21/09/2017

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
21/09/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΕΤΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
13/09/2017

ΕΝΕΡΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2ΨΗΦΙΟ) ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2ΨΗΦΙΟ) ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
13/09/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2016β
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1ο 5-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016-2017. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ο 3-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016-2017. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1ο 5-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016-2017. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
13/09/2017

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ο 3-ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
13/09/2017

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ, ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΑΕΔ 31-5-2017
13/09/2017

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΑΕΔ 31-5-2017
13/09/2017

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΑΕΔ 31-5-2017
13/09/2017

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ.
13/09/2017

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. 2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ.
13/09/2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
13/09/2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
13/09/2017

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ.
13/09/2017

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ, ΔΙΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
13/09/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (1ΨΗΦΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3ΨΗΦΙΑ) 2011-2016.
13/09/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (2ΨΗΦΙΟ) ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (3ΨΗΦΙΑ) 2011-2016.
12/09/2017

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΑΕΔ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»